Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


road (>English)

danh từ

Idioms

 1. all roads lead to Rome
  • (tục ngữ) tất cả mọi người đến đi đến thành La-mã
 2. to burn up the road
  • ngoan ngoãn, dễ bảo (ngựa)
 3. juice road
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đường xe lửa chạy điện
 4. to take somebody over a rough road
  • (xem) rough

ngoại động từ

Adjacent words: rly | rm | rn | rna | rnib | rnli | roach | road | road fund | road hog | road house | road safety | road sense | road show | road tax | road taxdisc

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary