Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


lose (>English)

ngoại động từ (lost)

nội động từ

Idioms

 1. Ho-Xuan-Huong's poems lose much in the translation
  • thơ Hồ Xuân Hương dịch ra bị mất hay đi nhiều
  • thất bại, thua, thua lỗ
 2. they lost and we won
  • chúng nó thua và ta thắng
  • chậm (đồng hồ)
 3. to lose ground
  • (xem) ground
 4. to lose heart (conrage)
  • mất hết can đảm, mất hết hăng hái
 5. to lose sleep over something
  • lo nghĩ mất ngủ về cái gì
 6. to lose oneself
  • lạc đường, lạc lối
 7. to lose patience
 8. to lose one's temper
  • mất bình tĩnh, nổi nóng, cáu
 9. to lose one's reckoning
  • rối trí, hoang mang
 10. to lose self-control
  • mất bình tĩnh, mất tự chủ, nóng nảy
 11. to lose one's way
  • lạc đường
 12. lost soul
  • một tâm hồn sa đoạ, một tâm hồn tội lỗi không hòng gì cứu chữa được nữa
lose (>English)

Adjacent words: loriot | loris | lorn | lorry | lory | losable | Losch model | lose | lose | losel | loser | losing | loss | loss | Loss aversion | Loss function

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary