Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


lift (>English)

danh từ

ngoại động từ

nội động từ

Idioms

 1. to lift a hand to do something
  • mó tay làm việc gì
 2. to lift one's hand
  • đưa tay lên thề
 3. to lift one's hand against somebody
  • giơ tay đánh ai
 4. to lift up one's eyes
  • ngước nhìn, nhìn lên
 5. to lift up one's head
  • ngóc đầu dậy
  • hồi phục lại
 6. to lift up another's head
  • (kinh thánh) trả lại tự do cho ai; trả lại danh dự cho ai
 7. to lift up one's horn
  • có nhiều tham vọng
  • tự hào
 8. to lift up one's voice
  • (xem) voice
 9. to be lifted up with pride
  • dương dương tự đắc
lift (>English)

Adjacent words: life-support | life-table | life-threatening | lifetime | lifetime | life-work | lift | lift | lift-attendant | liftman | lift-off | lift-up | ligament | ligamental | ligamentous | ligate

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2018 Viet Dictionary